Webinar: Invo Quality Management System

Dato: 11. april 2018
Tid: 08:30 - 09:00

Invo QMS er en ny standardisert modul som skal hjelpe til å støtte opp bedriftens prosessbeskrivelser, prosedyrer og arbeidsmetoder internt. Modulen er utviklet basert på erfaringer og innspill fra tidligere kundeleveranser hvor kunden kan få et eget område i SharePoint for å vedlikeholde kvalitetsdokumenter.

Denne modulen gir en god oversikt og rask tilgang til nødvendig styringsdokumentasjon i bedriften, alt samlet på et sted.

Bli med på webinaret for en kort gjennomgang. Varighet: 20 minutter. 

Meld deg på her: